OCHRONA VIP, OCHRONA OSOBISTA, OCHRONA OSÓB I MIENIA

Żyjemy w świecie realnych i wirtualnych zagrożeń. Każdy dzień przynosi informacje o eskalacji działań terrorystycznych, kolejnych atakach hakerskich, uprowadzeniach osób, wyciekach danych czy nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych. W takim otoczeniu trudno czuć się bezpiecznie.
Szczególnego znaczenia nabiera ochrona dóbr osobistych, rodziny, majątku firmy, danych, tak aby w ułamku sekundy nie stracić zdrowia, życia lub członka rodziny, nie utracić dorobku całego życia, istotnych informacji czy ważnych klientów. Każdy może stać się celem ataku, szczególnie narażone są osoby publiczne i celebryci. Równie wrażliwym obszarem jest prestiż i renoma firmy, która może poważnie ucierpieć wskutek wycieku poufnych danych, utraty dostępu do własnych zasobów intelektualnych czy nielegalnego przejęcia bazy klientów. Koszt naprawy i odbudowy uszkodzonego mienia i prestiżu firmy znacząco przewyższa koszt utrzymania personelu odpowiedzialnego za ochronę fizyczną i osobistą.
Właściwa ochrona i prewencja wymaga połączenia obu aspektów – zarówno ochrony osób, jak i mienia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas ochrona powinna objąć również teren zakładu pracy, aby chronić zarząd, pracowników i odpowiednio reagować na pogróżki czy agresję ze strony klientów, fanów, hejterów, pacjentów lub innych osób.
Niezależnie od rozwoju technologii i możliwości monitoringu, ochrona fizyczna i osobista pozostaje niezastąpiona, ponieważ tylko fizyczna obecność realnych, wykwalifikowanych osób może skutecznie zatrzymać i zapobiec działaniom przestępcy czy agresora.
Świadczymy usługi ochrony w pełnym zakresie. Nasi pracownicy są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy skutecznie radzą sobie z faktycznym zagrożeniem, niepokojącymi zachowaniami oraz oceną ryzyka. Są wyszkoleni przez najlepszych fachowców w tej dziedzinie, a ich wiedza i przygotowanie uzupełniane są na treningach i szkoleniach uwzględniając najnowsze tendencje i dostępne technologie.

Zapewniamy:

ofertę dopasowaną cenowo i zakresowo do oczekiwań klienta
kompleksową analizę możliwych do wystąpienia zagrożeń tak, aby wybrać sposób obrony adekwatny do występujących zagrożeń oraz efektywny kosztowo
niezwłoczną reakcję na zagrożenie
wsparcie kilku lub kilkunastoosobowego zespołu w zależności od okoliczności
dyskrecję
zgodność działania z przepisami polskiego prawa

Bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny i biznesu jest dla nas najważniejsze.

Translate »