Survival wojskowy

Szkolenie osób wyjeżdżających w strefy konfliktów

Każdy konflikt ma swoją specyfikę zależną od położenia geograficznego, etnicznego, warunków lokalnych oraz wielu innych elementów składających się na jego charakterystykę i dynamicznie zmieniający się kształt. Są jednak zasady podstawowe, których poznanie pozwoli Ci na lepsze przygotowanie się do bezpieczniejszego przebywania i pracy w strefach konfliktu. Jako doświadczeni instruktorzy mający ogromną praktykę działań w strefach konfliktów, nauczymy Cię kluczowej sztuki przetrwania i pracy w przestrzeni bezpośredniego zagrożenia.

Survival wojskowy - Indywidualne dostosowanie szkolenia do potrzeb uczestnika

Nasze szkolenie uwzględnia ogólne zasady, ale dostosujemy je również do Twoich potrzeb, związanych z prowadzeniem w strefie konfliktowej konkretnych działań.

Rozwój umiejętności taktycznych i operacyjnych - Survival wojskowy

Oprócz ogólnych zasad przetrwania, nasze szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności taktycznych i operacyjnych. Nauczymy Cię, jak skutecznie poruszać się w terenie, wykorzystywać teren do własnej ochrony, a także technik kamuflażu i obserwacji. Będziemy pracować nad Twoją zdolnością do szybkiego reagowania w zmieniających się warunkach, oceny zagrożeń oraz podejmowania decyzji pod presją. Szkolenie obejmuje również naukę pierwszej pomocy w warunkach polowych, która może być nieoceniona w sytuacjach kryzysowych. Wszystko to, abyś był w pełni przygotowany do wyzwań, jakie stawiają przed Tobą strefy konfliktowe.

Nasze szkolenie uwzględnia ogólne zasady, ale dostosujemy je również do Twoich potrzeb, związanych z prowadzeniem w strefie konfliktowej konkretnych działań.

Szkolenie ma charakter praktyczny

Szkolenie dedykowane jest osobom od lat 16 bez względu na stopień doświadczenia i kondycji fizycznej.

Translate »