Szkolenia Taktyczne Warszawa

Szkolenia taktyczne dzielą się na kilka rodzajów, którym przypisano kolory będące naturalnym skojarzeniem z obszarem działań konkretnej taktyki. Są więc taktyki: czarna, zielona, niebieska, czerwona i szara. My nauczymy Cię dwóch pierwszych, których prawdopodobieństwo użycia w sytuacji, kiedy nie zajmujesz się zawodowo działaniami bojowymi, jest największe.

Szkolenia taktyczne Warszawa - Taktyka czarna i zielona

TAKTYKA CZARNA

Taktyka czarna to prowadzenie działań ofensywnych w terenie zabudowanym, skierowanych przeciw napastnikowi znajdującemu się w budynku, samochodzie, samolocie, pociągu, metrze. To działania bezpośrednie, kontr terrorystyczne, uwalnianie zakładników, zatrzymań wysokiego ryzyka, wszystko to z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa osób postronnych, czyli np. precyzyjne używanie broni palnej. Nazwa wzięła się od koloru mundurów pododdziałów antyterrorystycznych policji amerykańskiej. Szkolenie dedykowane jest osobom od lat 16 bez względu na stopień doświadczenia i kondycji fizycznej.

TAKTYKA ZIELONA

Taktyka zielona to działania prowadzone poza terenem zurbanizowanym, czyli otwartym. Patrolowanie, poruszanie się w terenie, w tym pokonywanie przeszkód, kamuflaż, obserwacja, zasadzka, umiejętność orientacji i nawigacji za pomocą przyrządów lub naturalnych elementów, komunikacja między członkami patrolu, język niewerbalny. Nauka zasad planowania, zdobywania danych na temat terenu, pogody, sytuacji przeciwnika, ogólna analiza danych przydatnych do działań operacyjnych. Mimo że kolor zielony kojarzy się w uzasadniony sposób z terenami leśnymi i maskującymi ubraniami, równie dobrze może dotyczyć działań pustynnych lub w terenach zaśnieżonych. Nazewnictwo jest więc symboliczne i jak widać pojemne.

Szkolenia taktyczne Warszawa – aspekty psychologiczne

Dodatkowo, w ramach naszych szkoleń taktycznych w Warszawie, kładziemy duży nacisk na rozwój umiejętności psychologicznych i emocjonalnych, które są niezbędne w sytuacjach wysokiego stresu. Nauka radzenia sobie z lękiem, zachowania zimnej krwi oraz szybkiego podejmowania decyzji to kluczowe elementy, które pomagają w realnych sytuacjach zagrożenia. Nasze szkolenia mają na celu nie tylko nauczyć technik, ale także przygotować psychicznie uczestników do radzenia sobie w ekstremalnych warunkach. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie taktyki i przetrwania.

Szkolenie dedykowane jest osobom od lat 16 bez względu na stopień doświadczenia i kondycji fizycznej.

Translate »